MSC & Bæredygtighed

menuknap clip

Hos Royal Greenland arbejder vi ikke kun aktivt med bæredygtighed overfor miljøet. Royal Greenland er nemlig ejet af Grønlands Selvstyre. Vi er Grønlands største arbejdsgiver, og vores måde at håndtere ressourcer og skabe arbejdspladser for både medarbejdere og leverandører, har stor indflydelse på udviklingen af fremtidens Grønland.

Derfor er det ikke kun vigtigt for os, at vi producerer og sælger bæredygtige produkter af høj kvalitet, men at vi i lige så høj grad tænker på mennesker og samfund.

Hvad er MSC?

Kutter-Rejer fra Disko Bay, Pil-selv Rejer fra Davis Strait og alle Royal Greenlands andre koldtvandsrejer bærer det lille blå MSC-mærke. MSC – Marine Stewardship Council – er en selvstændig international organisation som har til formål at fremme og støtte ansvarsfuld udnyttelse af de knappe ressourcer, som findes i verdenshavene.

Dermed sikres tilgangen til et bæredygtigt fiskeri. MSC har udviklet det lille blå logo med den hvide fisk, som kan anvendes af fiskeindustrien, når de lever op til de krav, som MSC stiller til bæredygtigt fiskeri.

Helt kort fortalt er MSCs tre kriterier:


Fiskebestandens tilstand: Det undersøges, om der er nok fisk til at opretholde bestanden.
Fiskeriets indvirkning på havmiljøet: Det vurderes, hvilken indvirkning fiskeriet har på havmiljøet, hvilket inkluderer andre fiskearter og havfugle.
Kontrol af fiskeriet: De eksisterende regler og procedurer indenfor fiskeriet evalueres, og det undersøges hvordan disse håndhæves.

 

 

 

Hos Royal Greenland tager vi MSCs kriterier meget alvorligt og tager ansvar som en stor leverandør af fisk og skaldyr. Vores markedsposition forpligter os til at gå forrest for at sikre bæredygtigt fiskeri.
Du kan læse mere om MSC på www.msc.org samt på www.royalgreenland.com 

Minimering af bifangst

Til både fiskeriet af Davis Strait pil-selv rejer, også kaldet udenskærs fiskeri, og Disko Bay Kutter-Rejer – indenskærs fiskeri – bruger Royal Greenland trawl. Der findes forskellige typer af trawl, som er tilpasset til at fange specifikke fiskearter, og trawlet kan udstyres med forskellige redskaber, der gør, at man ikke får fisk i nettet, når man går efter rejer.

Alle Royal Greenlands egne rejetrawlere i Grønland er udstyret med bifangstseparatorer og undslippelsespaneler, så bifangsten minimeres. Når man trawler efter fisk, kan disse redskaber, i kombination med tilpasning af nettets maskestørrelse, desuden være med til at sikre at man kun fanger fisk over mindstemålet. Dermed kan de små fisk slippe væk og dermed fortsætte med at yngle og bidrage til den bestand fremover.